Välkommen till Möja
och Möjahallen

 Öppet tider 2023

   26 juni till 7 augusti

08:00-11:00 och 16:00-19:00

Resultat för Möjaloppet 2023 finns nu tillgänglig. 

Hallen ägs och förvaltas av Möja Idrottsförening (MIF).
Värmdö Kommun hyr lokalen för skol-, idrotts och föreningsverksamhet.
Kontakt: MIF c/o Undin Löka Räväng 573, 13043 Möja.
Tel 08-57164500,  hyra@mojahallen.sewww.mojahallen.se

PG: 430 76 56 - 1

Vi byggde Möjahallen

Mer Möja-info www.mojaturistinfo.se & www.moja.nu